Certifications: ISO9001:2015, GMP, HACCP and HALAL

Sản phẩm nước uống tăng lực Super Horse của Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái đã được cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất và phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – cGMP of FDA 2014 […]