Certifications: ISO9001:2015, GMP, HACCP and HALAL

Sản phẩm nước uống tăng lực Super Horse của Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái đã được cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất và phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – cGMP of FDA 2014 and Codex Based HACCP. Được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 và Phù hợp với các tiêu chuẩn HALAL.

Super Horse Energy Drink company of Chaichareon Viet-Thai has been certified cGMP (Good Manufacturing Practice) of FDA, 2014 and Codex Based HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Food Safety Management System. Have been evaluated and certified in accordance with the requirements of Standard ISO 9001:2015 and conform to the standards of HALAL.