Certifications: ISO9001:2015, GMP, HACCP and HALAL

Sản phẩm nước uống tăng lực Super Horse của Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái đã được cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất và phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – cGMP of FDA 2014 and Codex Based HACCP. Được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 và Phù hợp với các tiêu chuẩn HALAL.

Super Horse Energy Drink company of Chaichareon Viet-Thai has been certified cGMP (Good Manufacturing Practice) of FDA, 2014 and Codex Based HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Food Safety Management System. Have been evaluated and certified in accordance with the requirements of Standard ISO 9001:2015 and conform to the standards of HALAL.

Visitors to our factory, นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, honoured guest is from the Ministry of Interior of Thailand

20160624 082 ThGov Visit

Visitors to our factory, นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, honoured guest is from the Ministry of Interior, Thailand. With other delegates representing the Thai business community interested to do business in ASEAN focused on the link between Mukdahan (Thailand), Savannakhet (Laos) and Quang Tri Province (Vietnam).

Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái rất vinh dự được đón đoàn khách đến thăm quan nhà máy từ Bộ nội vụ gồm các đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang quan tâm đến việc kinh doanh tại khối ASEAN, tập trung liên kết giữa Mukdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào) và tỉnh Quảng Trị (Việt Nam).